.
.
.
Eibergen in Foto's
.
.
.

.
Als ik het goed heb genoteerd in 2008 heb ik deze foto van de vernieuwbouw van het Spieker gemaakt. De ingang ver-
huisde naar de zijkant. Nog geen trappen, nog geen leuningen, zelfs nog geen prullenbak, Maar al duidelijk te herken-
nen aan de uitpuilende bovenramen...
.
.
.

.
In het midden de R.K. pastorie, links de R.K. kerk en rechts De Klok. Wat is ook hier veel veranderd... Denk maar eens
aan de twee dikke bomen, tussen de boom op straat en de vijf lantaarns... Toen ze geveld werden kon je eigenlijk pas goed
zien wat voor reuzen het waren. Zoek maar eens, we hebben foto's van dat omhakken...
.
.
.

.
De Bleek als een soort woeste  vlakte. De Protestantse en Katholieke kerk zijn aan de horizon te herkennen, het KTV-
ketelhuis, dat bij het bouwen van de nieuwe wijk is blijven staan ook, maar voor de rest...
.
.
.
 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina

 Keuzemenu 7