.
.
.
Eibergen in Foto's
.
.
.

.
Ons goede, oude Gemeentehuis, toen we nog echt de gemeente Eibergen waren, er links een lange publieksingang
was en op het voorpleintje een drietraps sijpelfonteintje druppelde.
.
.
.

.
D'n Olden Scheper op de hoek van de Kleine Hagen en de Burgemeester Smitsstraat. Was de naam van de
horecazaak rechts (niet op de foto) in die tijd nog "De Libertijn...?"
.
.
.

.
Een gedeelte van het wandelpark de Maat, zoals dat er jaren geleden uitzag. Met, iets links van het midden, de
reusachtige populier, die "woudreus" werd genoemd. Door verschillende stormen werd deze boom zo geteisterd
dat hij, omdat hij gevaar ging opleveren, tenslotte verwijderd moest worden.
.
.
.

.
Vlak bij de plaats waar de woudreus stond, hebben we het bruggetje over de Oude Berkeltak. Hier hebben we
het overzicht van jaren geleden.
.
.
.

.
Ga je dat bruggetje over, dan kom je op het terrein De Nieuwe Maat te land. We kijken over een van de glooiingen
in de richting van de Berkel.
.
.
.

..
Tenslotte een foto uit de tijd van de bouw van de nieuwe wijk Op de Bleek. Voorheen kon je hier de Koninklijke
Textiel Veredelingsmaatschappij KTV vinden. Het oude ketelhuis herinnert er nog aan.
..
.
 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina

 Keuzemenu 7