.
.
.
Dirk uit Dirksland
.
.
.
Een aantal jaren geleden heb ik een aantal jeugdboeken van voor en net na de oorlog gerestaureerd en gedigitaliseerd.
Dat was hard nodig, want prentenboeken uit die tijd zijjn veelal gedrukt op papier van slechte kwaliteit, dat op het
ogenblik (eind maart 2020) vaak brokkelig en grauwgeel is geworden.

Een van die boeken was het stripboek "Dirk uit Dirksland."
Dit stripboek gaat over Dirk, die op een boerderij in Dirksland woont. Hij krijgt een telegram van zijn broer, maar voor hij
het helemaal heeft kunnen lezen hapt een koe er een stuk af. Dirk besluit zijn broer te gaan zoeken. Samen met zijn
paard Bles trekt hij door Nederland. Hij komt op allerlei plaatsen terecht: een korenmolen, een circus, de kolenmijnen
in Limburg, de Zuiderzeewerken... Allemaal plaatsen uit de "nieuwe geschiedenis" van ons land. Maar zijn broer vindt
hij niet.

Aan het eind van het verhaal komt alles natuurlijk weer terecht. Hoe dat gaat, kun je op de volgende pagina's lezen.
Let op, een paar bijzonderheden: sommige woorden zijn nog in de oude spelling geschreven. Hier en daar wordt nog
een sigaar of een pijp gerookt, dat was in die tijd heel gewoon.

Bij de kolenmijnen in Limburg ziet Dirk hoe de kolen werden gewonnen. Die mijnen zijn allang
gesloten. De Zuiderzeewerken zijn allang klaar. Hoe het allemaal heeft gewerkt, kun je in "Dirk uit Dirksland" zien en
lezen. En je kunt plezier hebben om het malle paard Bles, dat baldadig wordt als hij worteltjes eet. Op het dek van een
boot kaapt hij worteltjes uit de mand van een mede-passagier en dan... lees dat zelf maar!
.
((Aan mijn gegevens ontbreken de schrijver, de tekenaar en de uitgever van het boek. Ik heb dus niet om toestemming
voor deze publikatie kunnen vragen. Mochten rechthebbenden bezwaar maken tegen deze publikatie, dan zal ik hem
natuurlijk meteen verwijderen.).

Veel plezier met Dirk uit Dirksland!
 
 

 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina