.
.
.
Eibergen in Foto's
..
.
.
.
Het aanleggen van de parkeerkelder in Eibergen heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Samen met de parkeerruimte zou
namelijk een "atoomschuilkelder" aangelegd worden en dat was voor velen "onaanvaardbaar". Inmiddels zijn de ruimten van
de "atoomschuilkelder" als gewone bergingen in gebruik. De foto's maakte ik in de jaren 80 van de vorige eeuw.

.
.

.
Een overzichtsfoto van de parkeerkelder. Een hele tijd is de ruimte versierd geweest met "graffities". Of dit officieel
toegelaten was weet ik niet, Wel weet ik dat de afbeeldingen er van getuigden dat degeen die ze gemaakt had wel
degelijk zijn vak verstond.
.
.
.

.
Over smaak valt niet te twisten, maar lang niet iedereen kan zo'n kop met spuitbussen verf op een muur aanbrengen.
De parkeergarage heeft twee ingangen: een aan de Grotestraat (voor auto's) en een  aan de Kluiversgang (voor
voetgangers die gaan inkopen of inkopen gedaan hebben).
.
.
.

.
Niettemin... er waren ook schilderingen die minder professioneel aandeden.
.
.
.

.
Hoe langer je deze graffitie bekijkt, hoe meer beweging je er in ontdekt.
.
.
.

.
Waarachtig... een auto in de parkeergarage. Op het moment dat ik de foto's maakte, was er ruimte genoeg. Langzaam
is men aan de parkeerkelder gaan wennen en nu is het een gewone parkeergelegenheid geworden. Compleet met
bewakingscamera's. En de graffities...die zijn weggepoetst!
.

 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina

 Keuzemenu 6