.
.
.
Eibergen in Foto's
.
.
.

.
Het vaartuig dat we hier in een sluiskolk zien liggen is de Eibergse berkelzomp Snippe, waarmee je via de VVV rondvaarten
over de Berkel kunt maken. Ben je in het Mallumse aangekomen, dan moet de boot geschut worden, van hoger gelegen water
naar lager gelegen water gebracht worden. Je vaart de sluis binnen, waarin het water even hoog staat als het water waar je vandaan
komt, de sluisdeuren achter de boot worden gesloten en voor de boot worden ze een beetje open gezet, zodat de boot gaat
zakken. Een van de schippers gaat naar de sluisdeuren voor de boot, om ze een beetje te openen.
.
.
.

.
De sluisdeuren waarachter het lagere water is, worden een beetje geopend, waardoor het waterpeil in de sluiskolk snel lager wordt.
Het lijkt me dat boeien en dreggen hier geen overbodige luxe zouden zijn.
.,
.
.

.
Langzaam daalt de Snippe. Voor de schippers is het opletten, Ten eerste moeten de meertouwen gevierd worden, anders zou
de boot scheef komen te liggen. Ten tweede moet gezorgd worden dat de boot niet tegen de wanden van de sluiskolk botst.
.
.
.

.
De boot komt zo ongeveer op het juiste niveau om straks door de helemaal geopende voorste sluisdeuren naar het "lagere"
vaarwater te varen. Op de achtergrond zien we water van de "hoge" Berkel door kieren van de gesloten sluisdeur de sluiskolk
inlopen. Werk je snel gnoeg, dan heeft dit verder niets te betekenen.
.
.
.
.
.
De Snippe vaart, onder de brug en onder de weg door, het lager gelegen water op. Met stokken en met kurkzakken wordt
voorkomen dat de jachtlak beschadigt.
.
.
.

.
Het avontuur is voorbij. Er heeft luid applaus geklonken voor de berkelschippers en men koerst naar de aanlegsteiger.
.
.
.
 Naar de volgende pagina

 Naar de vorige pagina

 Keuzemenu 6